Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Pháp Vân tổng kết học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Chúa Nhật 28/01/2024, Ban Giáo Lý Giáo xứ Pháp Vân cùng Ban Phụ Huynh tổ chức chương trình tổng kết học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 cho các em thiếu nhi.