Chân dung Mục tử

Chủ đề mục vụ 2021

Liên kết website

Radio TGP. Hà Nội

Lịch sử Giáo xứ

Năm 2014, vì không có nhà thờ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho phép Giáo họ được dâng lễ ở tư gia nhà cụ Dung và nhà ông Huy. Dân chúng đông đúc, nhu cầu tâm linh là một phần không thể thiếu. Năm 2015, dưới thời Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh coi sóc giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét), UBND thành phố Hà Nội mới trả cho Giáo họ một góc ao, nơi nhà thờ Pháp Vân hiện nay toạ lạc. Giáo họ đã n ….. Xem thêm

Linh mục Chính xứ

Ý cầu nguyện

Ý chung:

Cầu cho chúng ta biết sống bí tích Hoà Giải với sự đổi mới sâu sắc, để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Ý truyền giáo:

Cầu cho người Công giáo tại Trung Quốc

Tin xem nhiều

Nhà thờ Pháp Vân