THÔNG BÁO MỞ LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI

Nhà thờ Pháp Vân liên tục tổ chức các lớp giáo lý cho các em thiếu nhi, các gia đình muốn đăng ký cho con em mình theo học chủ nhật hàng tuần có thể đến nhà thờ gặp các sơ để đăng ký.

* Lịch học cụ thể:

– Sáng chủ nhật: Lễ 08h00, sau Lễ thiếu nhi học đến 10h30.

– Chiều chủ nhật: 16h00 bắt đầu học, học xong Lễ 18h00.

* Hiện nay giáo xứ đang có 4 lớp:

– Lớp ấu nhi.

– Lớp đến Bàn Tiệc Thánh.

– Lớp lớn lên trong Chúa Thánh Thần.

– Lớp sống đạo.