QUAN THẦY GIÁO HỌ

Giáo họ Pháp Vân chúng con xin chân thành cảm ơn Cha xứ, các thầy, các soeur cùng ông bà anh chị em đã đến tham dự Thánh Lễ, hiệp ý cầu nguyện, chung vui mừng Lễ Quan Thầy cùng Họ đạo chúng con.

Nguyện xin Thánh Anton hay làm phép lạ, là Đấng cầu bầu linh nghiệm phù giúp tất cả ông bà anh chị em luôn biết cậy trông vững vàng, phó thác mọi khó khăn vào Chúa và vững tin vào quyền năng của Ngài. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn.