CHẦU THÁNH THỂ THAY MẶT GIÁO PHẬN

Ngày 18/10/2020, lần đầu tiên giáo họ Pháp Vân Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Hòa trong không khí vui mừng của giáo họ, Hội Đức Mẹ La Vang có mặt từ rất sớm cùng với các hội đoàn khác triển khai công việc được phân công, góp phần làm nên thành công cho ngày Chầu của giáo họ.