Chầu 24h cho Chúa 2024

Tiếp tục truyền thống tốt đẹp do Đức Thánh Cha Phanxico thiết lập, năm nay Giáo xứ Pháp Vân cử hành Chầu 24h cho Chúa vào ngày 09/03/2024. Buổi Chầu diễn ra trong không khí trang nghiêm, sốt sắng để mọi người có nhiều thời gian cùng ngồi lắng đọng tâm hồn bên Thánh Thể.