CA ĐOÀN THÁNH GIA RA MẮT CỘNG ĐOÀN

Ca đoàn Thánh Gia chính thức ra mắt cộng đoàn giáo họ Pháp Vân.
Lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam 14/11/2020.
Mời anh em tham gia ca đoàn Giuse, chúng ta cùng nhau phục vụ việc Nhà Chúa ngày một sốt sắng, nhiệt tình hơn.
———————————————
Ca đoàn Giuse Nhà Thờ Pháp Vân
Ca trưởng: Giuse Đinh Văn Cường
Tập hát: 20h00 tối thứ sáu hàng tuần
Phục vụ Thánh Lễ: 20h00 Chúa Nhật hàng tuần.