Tổng duyệt và kiểm tra khối Xưng tội và Rước lễ lần đầu 2022

Buổi kiểm tra đã diễn ra vào tối thứ 3, ngày 25/01/2022 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Đa phần các em đều đã có sự chuẩn bị tốt cho buổi kiểm tra và có những em đạt số điểm tuyệt đối. Nhưng bên cạnh đó còn một số em trả lời chưa được tốt thì các em cần ôn tập thêm nữa, để có cho mình những sự chuẩn bị chu đáo nhất cả về kiến thức cũng như tâm hồn trong lần Xưng tội và Rước lễ lần đầu này!