Thi tự luận khối Xưng tội – Rước Lễ lần đầu 2022

Sáng Chúa Nhật 23/01/2022, các em khối Xưng tội – Rước Lễ lần đã hoàn thành phần thi tự luận của mình.

Chúc các em vững vàng vượt qua phần thi vấn đáp vào chiều thứ ba 25/01/2022 sắp tới.