MV – LẠY CHÚA CON QUỲ TRƯỚC NHAN NGÀI

LẠY CHÚA CON QUỲ TRƯỚC NHAN NGÀI
Nhạc: La Tiểu Mẫn
Lời Việt: Horn Brass
Thể hiện: Ca Đoàn Thánh Gia – Giáo xứ Pháp Vân
Chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ bình an xuống trên mỗi thành viên ca đoàn và tất cả những người thân yêu của chúng ta được mọi sự lành bình an.
Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện qua MV Lạy Chúa chúng con quỳ trước nhan Ngài. Ước mong qua MV này chúng ta hướng lòng về Chúa cầu xin ơn bình an của Chúa đến mỗi người chúng ta.
Thực hiện tháng 7/2021.