VIDEO – HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH TNTT PHÁP VÂN

“Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”.(Mt 19,26)
Đó là tất cả những gì chúng con muốn nói mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo xứ Pháp Vân. Một giáo xứ mới mẻ, bé nhỏ nhưng đầy những việc lạ lùng trong bàn tay Chúa.

Giọng đọc: Phaolo Đỗ Đức Nam
Thực hiện: Ban truyền thông thiếu nhi Pháp Vân